portalosuma.com
Razvoj mikro “ljudi” umjesto iskorištavanja životinja u pokusima
Piše: Irena Dujmušić Os Uma Znanstvenici rade na razvoju umjetnih malih “ljudi” u nadi da će to zamijeniti potrebu za uporabom životinja u laboratorijskom testiranju.