porskrogconsult.dk
CE-mærkning
Principperne for CE-mærkning af et produkt. Med visse undtagelser skal alle produkter, maskiner og anlæg CE-mærkes. CE-mærket betyder, at leverandøren står inde for, at produktet overholder EU's krav og dermed kan produktet sælges i hele EU. De ting der skal gøres for at CE-mærke afhænger af det enkelte produkt og det eller de direktiver, der gælder for