pornjeds.wordpress.com
เขียนบล๊อกลง WordPress กับ WordPress.com App for Mac
หลายๆคนคงคุ้นกับการเขียนบล็อกลง Wordpress โดยผ่านเว็บซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ Wordpress ได้ออกแอพมาเพื่อรองรับการเขียนบล๊อก ให้ง่านมากยิ่งขึ้นผ่านทั้งบนสมาร์ทโฟน iOS และ Android และที่สำคัญมีเวอร์ชั่นสำห…