porinylioppilaslehti.com
Sentimentaalisempi Seppälä
Juha Seppälä: Matka aurinkoon, WSOY, 252 s. Juha Seppälä tekee kirjoja kirjallisuudesta kiinnostuneille. Koukeroiset, monitasoiset ja –mutkaiset rakenteet ja kenkälankin musta huumori saattavat vie…