porbazdidtarinha.ir
آیا بهتر است که خشم خود را نگه دارید یا آن را بیرون بریزید؟
تعدادی از مطالعات به اثرات بیرون ریزی خشم پرداخته‌اند. این مطالعات نشان داده‌اند که به طور کلی دود از کله‌تان بلند شدن، بیرون ریختن خشم‌تان سر کار، یا عصبانی شدن آنلاین هیچ‌وقت باعث نمی‌شوند که شما احساس بهتری داشته باشید.