porbazdidtarinha.ir
اثرات آوایی و صوتی در خوانش متن قرآن
یکی از نمونه‌هایی که سالها ذهن مرا به خود مشغول کرده بود و برایش پاسخی نمی‌یافتم، عبارت «ذلک ما کُنّا نبغِ» (کهف، ۶۴) در داستان حضرت موسی و خضر علیهماالسلام است. در اینجا