porbazdidtarinha.ir
مشکلات زندگی در امریکا و بسته بودن درب پارک ها در شب
تمام پارک ها در ایالتی مثل نیویورک شب تعطیل هستند ( یعنی بازگشت به ۲۵ سال قبل تهران). البته توضیح می دهد که اکثرا ساعت ۶ عصر تعطیل می شوند و چند تا پارک محدود نهایتا حدود ۱ بامداد درشان قفل می شود؛ و به هر حال همه پارک ها تعطیل می شوند.