porbazdidtarinha.ir
با رژیم کم کربوهیدرات چگونه و با چه سرعتی می‌توان وزن کم کرد؟
با گذشت زمان، محققان و کارشناسان سلامت دریافتند کاهش وزن چیزی فراتر از صرفاً پیروی از یک رژیم کم کالری و کم چربی است؛ کاهش وزن به حذف قندهای اضافی و توجه به کیفیت کالری دریافتی نیز نیاز دارد.