porbazdidtarinha.ir
در سال جدید چگونه شکاف بین خود و اهداف‌مان را ببندیم؟
بین شما و اهداف‌تان یک فاصله و شکافی است. اگر این شکاف باز بماند، شما ناامید، مضطرب و افسرده خواهید شد. حتی ممکن است شما را از تلاش و کوشش برای رسیدن به هدف باز دارد. اگر بتوانید این شکاف را ببندید، می‌توانید یک بدن سالم، قوی و زیبا بتراشید و شیرینی و لذت