porbazdidtarinha.ir
آبی یا قرمز؛ رنگ لباس چه تاثیری بر عملکرد ورزشکاران دارد؟
روان‌شناسان پی برده‌اند که وجود لباس‌های برنگ آبی و قرمز در تن دو تیم یا دو شخص “حس رقابت” را هم برای آنان و هم برای تماشاچیان تشدید می‌کند. دقیقا بهمین‌خاطر است که در بسیاری از ورزشها از جمله کشتی رنگ لباس رقبا آبی و قرمز تعیین می‌شود.