porbazdidtarinha.ir
۶ باور اشتباه و رایج در مورد رژیم غذایی کتوژنیک
عوارض ناخوشایند رژیم غذایی کتوژنیک به این معنی نیستند که این رژیم برای شما بد است یا فایده‌ای ندارد. بدن شما برای انطباق پیدا کردن با عادات غذایی جدید نیاز به زمان دارد، باید چند هفته یا چند ماه به آن فرصت بدهید تا فوایدش را ببینید. یادتان نرود که همیشه ه