porbazdidtarinha.ir
دقت بی‌نظیر رهبر انقلاب و بیان نکات ظریف
سمانه روشنایی از شاعران حاضر در دیدار با رهبر انقلاب در نیمه ماه مبارک رمضان حاشیه‌ای را از این دیدار نوشته است که در ادامه می‌خوانیم؛ بوی نم باران فضا را عطر آگین کرده است، توت‌های سرخ زیر درخت ریخته اند و شبنم روی برگ‌ها آرمیده است، همین بهانه‌ای ست ت