porbazdidtarinha.ir
✅ هشدار آیت الله جوادی آملی به مسئولین
همه ما را به دریا خواهند ریخت مردم، اختلاس، حقوق های نجومی و بی عرضگی را تحمل نمی کنند. باید این غده های بدخیم را بفهمیم و در جهت رفع آنها درست عمل کنیم. یکی از رویدادهای مهم اجتماعی و فرهنگی که در روزهای اخیر بازتاب های فراوانی در محافل خبری و اجتماعی به