poradnik.pkt.pl
Kiedy wymagane jest notarialne potwierdzenie podpisu?
Notarialne podpisu polega na poświadczeniu przez notariusza autentyczności podpisu pod dokumentem. Jest wymagane w okolicznościach przewidzianych prawem.