poradnik.pkt.pl
Co wchodzi w zakres prawa własności intelektualnej i przemysłowej?
Własnością intelektualną nazywamy wszelkie dzieła ludzkiego intelektu, ujęte w formie materialnej lub cyfrowej. Zgodnie z polskim prawem podlegają one ochronie.