poradnik.pkt.pl
Przepisy dotyczące stosowania odzieży roboczej w miejscach pracy
Przepisy odnośnie stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy reguluje Kodeks pracy. Poznaj najważniejsze założenia ustawy.