popvictims.pl
POPSTER 27
by: Adam Kruk 2014 Miłość w godzinach nadliczbowych (A Touch of Class), Melvin Frank, 1973 więcej popsterów TU tekst o GLENDZIE JACKSON