populussummorumpontificum.com
V MIĘDZNARODOWA PIELGRZYMKA LUDU SUMMORUM PONTIFICUM
/// Zaznaczone na czerwono, wymiany kościoła! /// Kursywą wyróżniono program dodatkowy zorganizowany przez przyjaciół pielgrzymki. NURSJA (Norcia) (Pobyt w Nursji obejmujący transfer autokarowy Rzy…