popadu.wordpress.com
va vakar
Nutylėlimai kaip ir kasdieniai apsirėdymai – užsilieka, kol nebegali arba nebenori. Anksčiau ar vėliau apsinuogini, anksčiau ar vėliau išsprūsta. Vakarėjusio miesto ritme laitmaniškos subtily…