poortravellers.com
【鳥取】探訪鬼太郎故鄉-松葉蟹和牛篇
講起日本,通常都會諗起東京、大阪,今次帶大家嚟呢個比較少聽到嘅地方-鳥取!呢度係鬼太郎故鄉,周圍都有好多鬼太郎!另外仲盛產蟹,新鮮好抵食!