poortravellers.com
【韓國】秋意滿滿~ Kakao Friends秋季系列登場
炎熱嘅夏天準備過去啦,代表秋天要來啦,Kakao Friends嘅各位角色都要換裝啦~ 今年Kakao Friends秋季系列係以最可以代表到秋天嘅黃葉同栗子為主題,各位Kakao Friends更加化身小栗子同小松鼠等等,成個秋季系列秋意滿滿,呢個秋天就準備同各位Kakao Friends一齊過啦!