poortravellers.com
【台灣】抹茶蛋卷天堂 富士山卷蛋成為台灣新熱門甜品
如果你係抹茶狂迷,又或者對茶類製品好有興趣,咁今次介紹嘅呢間台灣甜品店就一定啱你去~ 呢間台灣甜品店叫「金帛手製」,佢地主打唔同口味嘅抹茶卷蛋,當然都有賣其他人氣甜品,但係主要都是以茶類為主。最近推出左一款富士山卷蛋,就成為左新嘅網絡熱話!