pooltime.sk
Najčastejšie problémy s vodou v bazéne a ich odstránenie | POOL TIME
Zákaly, riasy a zakalenie, či máte iné problémy s vodou vo vašom bazéne? Nedostatky môžete vo väčšine prípadov odstrániť dorovnaním pH do ideálu a správnym