pooltime.sk
Úprava vody na správnu hodnotu pH | POOLTIME Bazény
Hodnota pH v bazéne je jedným z najdôležitejších údajov, na ktorom je priamo závislá účinnosť väčšiny dezinfekčných prostriedkov. Ak je pH nízke,