poolsemedia.com
Wychowanie dzieci. Zagrożenia.
Program odnosi się do wczesnego wychowania seksualnego dzieci, działalności LGBT, oraz ma za zadanie ostrzec Polaków na podstawie konkretnych przykładów przed zagrożeniami podczas procesu wychowania i pochopnych decyzji dotyczacych wyjazdu za granicę z dziećmi w