poolsemedia.com
Premiera Polskiej Tożsamości w Amsterdamie. #PolkiPrzyKawie.
Działanie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja. 25 maja w Amster…