poolsemedia.com
#Polska Tożsamość. Koleją z Amsterdamu do Irkucka. Zapowiedź.
Do tej pory udało nam się dotrzeć na Syberię, przeprowadzić świetne wywiady z Polakami, którym udało się zachować język polski. Są wśród nich biskup, którego rodzice zostali zesłani do Kazchstanu …