poolsemedia.com
Holandia Stop odbieraniu naszych dzieci
Problem odbierania dzieci migrujących pracowników z Polski wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz brakiem przygotowania sądownictwa w Polsce znacznie przyczynił się do występowania dramatów rodzinnych związanych z odbieraniem dzieci.