pontusengstrom.com
Debattinlägg Dagens Næringsliv
Jag och Lars Oxelheim skriver i Dagens Næringsliv 19 maj 2013 om hur NIB kan användas till mikrofinans för att stötta kapitalsvaga nyföretagare i Norden.