ponetium.wordpress.com
קציצות עדשים ופטריות ומשקה בוקר בטעם פירות יער
לפעמים קורים דברים שלא התכוונתי שיקרו. לפעמים אני טועה. טועה באופנים איומים ונוראים, במקום זה או אחר. או פוגע באנשים שאני אוהב. אני לא חושב שמישהו רוצה לפגוע באמת באנשים שיקרים לו. אבל לפעמים אנחנו…