ponetium.wordpress.com
סטטיסטיקה (כתובים קצרים)
נכתב לפני זמן רב (על נייר שבצד השני שלו צויירו לפני או אחרי פניהם של בני שמיים), והתכוונתי להפוך את הטקסט הזה לרשומה של הקשר ותרבותיות אבל לא מצאתי את הדף כאשר הגיע הזמן, או שפשוט הייתי בשוונג של …