pompejanska.rosemaria.pl
Dawid: Maryja chce aby przez nowennę w ludziach dokonywała się przemiana
Umieszczam tu już swoje drugie świadectwo. Ostatnie dotyczyło spełnienia poprzednich dwóch nowenn, których spełnienie graniczyło z cudem. Aktualne świadectwo nie będzie dotyczyło kolejnego spełnien…