pomocdotwordpressdotcom.wordpress.com
Vlaga (ne) ruši uspomene na Petroviće
Kuća u Profesorskoj koloniji namenjena za muzej brata i sestre Petrović KUĆA namenjena za Muzej Nadežde i Rastka Petrovića u Profesorskoj koloniji u Beogradu godinama stoji zatvorena i prazna. Rođe…