polygonexpress.com
Lời xin lỗi đến chương trình tiếp thị liên kết tại Lazada
Trong thời gian rồi mình đã trình bày, chia sẻ cách hoạt động của khái niệm last click hiện tồn tại trong các chương trình tiếp thị liên kết và việc nó áp dụng song song với các kênh marketing khác. Bạn có thể tham khảo thêm tại bài chia sẻ: http://polygonexpress.com/last-click-va-tiep-thi-lien-ket-tai-lazada-viet-nam-publisher-lon-network-ads-lon-se-nam-last-click.html Sau đó mình đã tiếp cận và tìm hiểu lại các khái niệm này, đồng thời tìm hiểu nó tại chương trình Affiliate Amazon… thì Amazon vẫn có triển khai các kênh này song song với Affiliate (điều mình chia sẻ là KHÔNG CÓ trước đây). Tuy nhiên, việc