polonia.net
Obywatelstwo USA
Uzyskanie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych daje stałym rezydentom nowe prawa i przywileje. Obywatelstwo oznacza również nowe obowiązki. Aby stać się obywatelem, należy wyrazić gotowość złożenia pr…