polonia.net
Emigracja do USA
Bycie stałym rezydentem (posiadanie tzw. zielonej karty) jest przywilejem, nie zaś prawem. W pewnych okolicznościach władze Stanów Zjednoczonych mogą odebrać status stałego rezydenta. Konieczne jes…