politikitiden.com
Värna Frihet från Religion/Förtryck
Läs! Alla ansvarsfulla i maktställning – LÄS! Reagera! STOPPA intrång i vår frihet! Låt religionen förpassas till den privata sfären – Befria oss från religion i det offentliga rummet!…