politikitiden.com
Jills Veranda
Avsnittet om Wilder … trevligt … intressant … ända tills!!!! Wilder ett område som ‘blomstrat’ i en tid och avvecklats i en annan. Sprudlande av arbete och jobb i dåti…