politikitiden.com
Hatets ursprung – politik i verkligheten
Jag ska kolla forskning om konsekvenser av människors beteende och föreställningar – utifrån ett genusperspektiv. Jag ska sätta mig in i de konsekvenser som barn drabbas av när kön ställs mot…