politikitiden.com
Tiden godkänner nu strängare straff #blogg100
Dagen för att hedra offren och stå upp tillsammans mot terrorismen … och … dagen för diskussioner om strängare straff mm … Sent ska syndaren vakna! … ligger nära till hands …