politikitiden.com
LO ska vara fri från politik!
Precis! Vad jag sagt länge! LO borde visa sina medlemmar respekt och vara opolitiskt! LO borde frigöra sig från Socialdemokratiska partiet! Helt otidsenligt med nuvarande armkrok!