politikitiden.com
Sak & Person
Som vanligt kan folk inte skilja på sak och person! Man kan diskutera ett konstverk och tycka precis vad som helst om verket. Man kan diskutera en konstnärs moral och etiken omkring verket. Men man…