politikitiden.com
Bäst uttryckt hittills idag!
Nils Per Anders Hedman: ”Man kan verkligen fråga sig vilken nytta dessa teckningar gör men man kan aldrig ifrågasätta nyttan av att få publicera dem. Konservativa ifrågasätter det förstnämnda…