poliklinika-aviva.hr
Nuklearna medicina
U ambulanti se nakon razgovora i kliničkog pregleda, po laboratorijskom određivanju hormona štitnjače (prema potrebi i antitijela) te ultrazvučnog pregleda, vrši procjena stanja i eventualno određivanje liječenja. U sklopu dijagnostičke obrade, prema indikaciji, vrši se citopunkcija tankom iglom pod kontrolom ultrazvuka radi određivanja staničnih karakteristika promjena na štitnjači. Prema dogovoru se u slučaju potrebe može vršiti