poligrozd.org
ТРУД И ДЕЈНОСТ
Криза на современиот труд На почетокот на патот кон осознавањето на одговорите за големите вистини, често се наоѓаат баналните прашања. На патот кон осознавањето на одговорите за големите вистини, …