polbackiafrika.efs.nu
Se in i Jesu ögon
För en vecka sedan var jag åter på ön Ukerewe i Victoriasjön. Pastorn hade bjudit dit mig och min tolk Successor för att undervisa om Den helige ande. Flera blev förnyade och uppfyllda av Den helig…