polarcoordinate.wordpress.com
Østfronten i skala 1:100
Til jul fikk jeg miniatyrspillet Tanks: Panther vs Sherman av brodern. Spillet hadde noen ganske fine miniatyrer, som i skrivende stund er underveis på arbeidsbenken. Samtidig er det som i de flest…