polandofmyheart.wordpress.com
Ukochani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Chrystus zmartwychwstał!
FAITHBOOK – ORTHODOXY Ukochani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Chrystus zmartwychwstał! Napełnieni światłem i radością ze Zmartwychwstania Pańskiego stawiamy kolejny krok na drodze tworz…