polandofmyheart.wordpress.com
Prawosławie: Informacje ogólne
ORTHODOX HEART SITES Prawosławie: Informacje ogólne Źródło: PRAWOSŁAWIE Prawosławie, greckie słowo orthodoxia, to chrześcijaństwo powszechne. Słowo orthodoxia, ma dwojakie znaczenie, oznacza prawdz…