polakpatriota.pl
Jak założyć partię polityczną? - Polak Patriota
Zgodnie z zasadą pluralizmu politycznego obywatelom RP przysługuje prawo do tworzenia partii politycznych. Konieczne jest jednak spełnienie kilku wymogów, które stawia ustawa o partiach politycznych.